EXA-5706.jpg ugaah

Манай хамт олон хэрэгжүүлэгч төслүүддээ барилгын стандарт /MNS/, барилгын норм дүрэм /БНбД/-ийн дагуу судалгаа, шинжилгээн дээр тулгуурлан олон улсын, чанар, стандарт шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн шинэ шийдлүүдийг тусгасан, чанарын өндөр түвшинд зураг төслүүдийг боловсруулж, хянаж, хүлээлгэж өгөх эрхэм зорилгыг урдаа тавин шаргуу ажиллаж байна.